Archive for junio 2015

Ja sóc Artterapeuta!

junio 30, 2015

Després de tres anys intensos de classes, pràctiques, estudi, lectures, treballs i vivències… per fi ho puc dir: Ja sóc Artterapeuta!!! Gràcies a tots els mestres de Metàfora i la Universitat Pompeu Fabra i els qui ho heu fet possible!

Después de tres años intensos de clases, prácticas, estudio, lecturas, trabajos, vivencias… al fin puedo decirlo: ¡Ya soy Arteterapeuta! Gracias a todos los maestros de Metáfora y la Universidad Pompeu Fabra i los que lo habéis hecho posible!

Artterapeuta